نماد اعتماد الکترونیکی

 

کتاب 81490 اثر آلبر شمبون

کتاب 81490 اثر آلبر شمبون

کتاب 81490 نوشته : « آلبر شمبون » به ترجمه : » احمد شاملو » و چاپ » انتشارات نگاه » است.

کتاب 81490 نوشته : « آلبر شمبون » به ترجمه : « احمد شاملو » و چاپ » انتشارات نگاه » است. فروشگاه کتاب

درباره کتاب

نویسنده رمان 81490 که عضو نهضت مقاومت فرانسه است. خاطرات خود را از کشتار و نسبکشی حزب نازی و هیتلر در اردوگاه های کا اجباری روایت میکند. قساوت و بی رحمی اس-اس ها و مرگ دراثر گرسنگیو ایستادگی در جایی از کتاب به چشم میخورد. نویسنده روان و ساده، تصویری جاندار و هوولناک پیش روی خواننده می گذارد. در روزگاری که گروه های فاشیستی در همسایگی ما جنایت میکنند خواندن این اثر جذاب و آموزنده است. کتاب دیجیتال

کتاب 81490 نوشته : « آلبر شمبون » به ترجمه : » احمد شاملو » و چاپ » انتشارات نگاه » - کتاب دیجیتال

قسمتی از کتاب

ما برای این بازگشت بیش از  آنچه در  توان و  جسم و  روح آدمی است مبارزه کرده‌ایم. ما در  این مبارزه یک دم از  پا ننشستیم و  پنداشتیم «آزادی» به ما امکان خواهد داد که هر  چیز  را بدان گونه که به هنگام گرفتاری وانهاده بودیم بازیابیم. پنداشتیم که چون آزادی را بازیابیم، هم بدان دنیایی که در  آن تولد یافته‌ایم و  در  آن رشد کرده‌ایم و  در  آن زیسته‌ایم باز  می‌گردیم. چه زود دریافتیم که دیگر  هیچگاه به بازیافتن راه آن دنیا توفیق نخواهیم یافت. چه زود دانستیم که رد دنیای خود را الی‌الابد گم کرده‌ایم. خرید کتاب خرید اینترنتی کتاب

خرید آنلاین کتاب خرید کتاب آنلاین

ارسال نظر